Trumpų vizualinių pasisakymų festivalis

by

3d

2008 m. lapkričio 28-30 d.

Vilnius (Lietuva)

Festivalio idėja:

Trumpi vizualiniai pasisakymai socialine tema.

Mes neoperuojame abstrakčiomis sąvokomis ir didelėmis formomis. Kalbėdami apie nepatogias temas, turime galvoje ne tik pavojingus, tapusius tabu, nevienareikšmius siužetus, bet ir tai, kas laikoma smulkiu, nereikšmingu arba per daug asmenišku. Mes nepamiršteme, jog asmeniška yra politiška.

Mes nesistengiame išspręsti globaliu žmonijos problemu. Sprantame, kad nėra visuotinių klausimų, yra klausimai, kuriuos mes kiekvieną dieną užduodame patys sau. Ir savo atsakymo į juos paieškos mums daug svarbesnės nei paruoštas atsakymas, pasiūlytas „ekspertų“.

Istorija, tai ne tai, ką už mus pasakys kiti. Istorija yra tai, ką mes pasakysime patys.

Paimk kamerą – ir tavo balsas bus išgirstas!

Festivalio programa:

Lapkričio 28 d., penktadienis

Žmogaus teisių namai, Latako g. 3

10:00 – 12:00 – Festivalio dalyvių bei svečių atvykimas

14:30 – 16:00 – Seminaras „Žmogaus teisių abėcėlė“. Borisas Zvozskovas (Žmogaus teisių namų prezidentas)

Kas ir kaip kalbama apie žmogaus teises. Istorinė apžvalga: žmogaus teisių ištakos. Trys požiūriai į žmogaus teises: „jos jau yra“; „nors ką nors duos – ačiū ir už tai“; „o galbūt susitarsim?“ Žmogaus teisių „karta“. Antro pasaulinio karo pasekmės: žmogaus teisės kaip naujo pasaulio konstravimo pagrindas. Globalinių ir regioninių tarptautinių organizacijų vystymasis:  JT, Europos taryba, OSCE. Bendrieji žmogaus teisių principai: individualus charakteris ir santykių „vertikalės“. Teisės ir laisvės sąvokos. Teisių ir laisvių ribos. Žmogaus pareigos: kiek jų ir kokios jos?Žmogaus teisės XXI amžiuje: nauji iššūkiai.

17:00 – 18:30 – Festivalio atidarymas (įėjimas su kvietimais)

19:00 – 22:00 – Atviras EHU kino klubo susirinkimas (anglų/rusų kalbomis)

Svečiai:

Gediminas Andriukaitis (kino festivalio apie žmogaus teises „Ad hoc: Nepatogus kinas“ direktorius, Vilnius, Lietuva)

Gediminas klausytojams papasakos apie kinematografo apie žmogaus teises ideją, pristatys didžiausius Europos dokumentinių filmų apie žmogaus teises kino festivalius (tokius kaip Prahos kino festivalis  “OneWorld“ ir lenkų “WatchDocs“), taip pat pasidalins praktinėmis kino festivalių organizavimo paslaptimis.

Maria Veits (projektų koordinatorė, Valstybinio Sankt Peterburgo universiteto socialinių komunikacijų laboratorija, sociologijos fakultetas)

Atkakli šiuolaikinės kultūros vizualizacija iš esmės keičia požiūrį apie kultūros bei laiko pažinimą. Šiuo metu vizualiniai metodai socialiniuose moksluose tampa vis aktualesni ir pritraukia vis daugiau specialistų, kurie užsiima tarpdisciplininiais tyrimais. Socialinių komunikacijų laboratorija 2007 m. buvo įkurta Valstybiniame Sankt Peterburgo universitete. Pagrindinis laboratorijos prioritetas – vizualinės kultūros studijos bei tyrimai, taip pat vizualinių technologijų įvadas bei fakulteto ugdymo programos. Šiuo metu tarp laboratorijos projektų galima rasti  kasmetinę rudeninę vizualinių metodų socialiniuose moksluose mokyklą, dokumentinio ir etnografinio kino kino klubą „Kinoakis“, mokymosi kursus ir seminarus apie vizualinę antropologiją ir pan. Laboratorijos projektų koordinatorė Maria Veits papasakos apie vykdomus projektus bei sociologijos fakulteto plėtros  planus vizualizavimo linkme.

Lapkričio 29 d., šeštadienis

Kinoteatras „Skalvija“, A. Goštauto g. 2/15

10.00 – 12.30*K.V. konkursinės peržiūros programa

Žiuri:

  • Almira Usmanova (kino teoretikė, EHU Socialinių mokslų fakulteto profesorė, Minskas-Vilnius, Baltarusija)
  • Sonata Žalneravičiūtė (kinoteatro „Skalvija“ programų koordinatorė, Vilnius, Lietuva)
  • Maksim Žbankov (kino analitikas, kultūrologas, žurnalistas, Minskas, Baltarusija)
  • Gediminas Andiukaitis (kino festivalio apie žmogaus teises „Ad hoc: Nepatogus kinas“ direktorius Vilnius, Lietuva)
  • Skirmantas Valiulis (kino kritikas, Vilnius, Lietuva)
  • Nerijus Milerius (kino teoretikas, filosofas, Vilnius, Lietuva)

13.30 – 16.00 – *K.V. nekonkursinės peržiūros programa

Projektas „Nematomas Minskas“ (pristatys Andrej Gornyh, multimedijos projektų autorius, kino kritikas)

Projektas „Taktinė media“ („375 palata“) (pristatys Aleksej Krivolap, medija aktyvistas)

16.00 – 17.30 – Ekskursija „Bohemiškas Vilnius“, Julijus Žekas (projektas „Sintezija“) (tik festivalio dalyviams)

Žmogaus teisių namai, Latako g. 3

19.00 – 20.30

Atvira paskaita „Lytiškumo suvokimo priemonės: formos ir išraiškos feministinėje kinematografijoje“ (rusų kalba)

Almira Usmanova (kino teoretikė, EHU Socialinių mokslų fakulteto profesorė, Minskas-Vilnius, Baltarusija)

Faktas, jog moteriškas kinas egzistuoja, moterims kinematografėms atrodo savaime supratamas. Parodoksalu, kad neįmanoma rasti priimtiną bei argumentuotą moteriško kino apibrėžimą. Ir visgi į šį klausimą bando atsakyti feministinė teorija, užduodama moteriškam kinui tokius klausimus, kurių sau neužduoda, kaip – kas tai yra „moteriškas kinas“ bei kuo ypatingas „moteriškas žvilgsnis“ i meną bei mus supančią realybę. Tarp šių klausimų galima išskirti tokius:

·Ar galima sutapatinti sąvokas “moteriškas kinas“ ir „feministinė kinematografija“?

·Ar gali „moteriška kinematografija“ leisti sau būti apolitiška?

·Jei feministinis menas iš esmės yra politiškas, tai ar jam reikia ieškoti ypatingų politinės išraiškos priemonių, kurios tuo pačiu metu nėra feministinės?

·Kurioje plotmėje „moteriškas kinas“ įtvirtina „moterišką žvilgsnį“ – ta prasme, autoriaus „žvilgsnį“ į pasaulį bei žiūrovo „žvilgsnį“ į tai, kas vyksta ekrane?

19.00 – 20.30

Atvira paskaita „ Audiovizualinės kultūros naujovės Lietuvoje“ (lietuvių/rusų kalbomis)

Skirmantas Valiulis (kino kritikas, Vilnius, Lietuva)

Fotografijos, televizijos ir kino kritikas, menotyrininkas, VU Žurnalistikos instituto dėstytojas, VPU, LMA lektorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto, LR KM Kino ir fotografijos ekspertų komisijų, LR KM Kultūros ir meno tarybos narys. Skirmantas Valiulis yra daugelio įvairaus pobūdžio publikacijų kino, fotografijos ir TV klausimais Lietuvos laikraščiuose ir žurnaluose autorius. Knygų „Lietuvos fotografija: Vakar ir šiandien“ (1997-2001) sudarytojas ir bendraautorius, „Lietuvos ryto“ priedo „TV antena“ nuolatinis TV apžvalgininkas. Buvo įvairių konkursų žiuri narys: tarptautinio kino festivalio Lagove (Lenkija, 1994, 1995), Krokuvoje (Lenkija, 1996), keturis kartus Lietuvos TV konkurse “Ad rem”.

Lapkričio 30d., sekmadienis

Žmogaus teisių namai, Latako g. 3

09.00 – 10.30 – Seminaras „Naudojant vizualines formas: nauja filmo koncepcija“. Nerijus Milerius (kino teoretikas, filosofas, Vilnius, Lietuva) (rusų kalba)

Paprastai filmai priskiriami atitinkamam žanrui. Tačiau pati „žanro“ sąvoka jau nebelaikoma vienareikšmiška. Tai itin ryšku dokumentiniuose moksliniuose ar mokomuosiuose filmuose. Tokio tipo dokumentalistika nebepateikia „dokumentų“. Tai jau savarankiškas tyrinėjimas, naujų fenomenų sukūrimas, o ne jų objektyvus atspindėjimas.

Žmogaus teisių namai, Latako g. 3

10.45 – 12.15 – Seminaras „Audiovizualinės produkcijos autorinės teisės“. Sergej Zikrackij (teisininkas, Minskas, Baltarusija) (rusų kalba)

Scenarijaus naudojimas: reikia ar ne pasirašinėti sutartis su scenaristais? Sutartiniai santykiai su kūrybine grupe (operatoriais, artistais ir t.t.) Muzikos naudojimas filmuose. Kitų kūrinių naudojimas filmuose (pavyzdžiui, ištraukos iš kitų filmų, teleprogramų, straipsnių arba fotografijos). Kam priklauso perkurto filmo teisės?Kas ir kaip gali be autorinių teisių turėtojų sutikimo naudoti perkurtą filmą? Autorių teisių pažeidimų apsaugos priemonės.

Žmogaus teisių namai, Latako g. 3

12.30 – 14.00 – Seminaras „Kaip nustoti nerimauti ir pradėti kurti kiną“. Andrej Gornyh (kino teoretikas, Minskas-Vilnius, Baltarusija) (rusų kalba)

Mes vis dažniau nuo mūsų gyvenimo realijų slepiamės po įvairiais ekranais – skaitmenine bei mobilia  įranga, kompiuteriais ir televizoriais. Kokio tipo nerimą jaučiame prieš galimą susidūrimą akis į akį su realybės realijomis? Ir kaip mes galime pakeisti situaciją, jei ekanu taps skaitmeninės vaizdo kameros ekranas, kuriame bus matoma ta pati realybė, kuri slepiasi ir už jo? Kas tai – naujasis video ir tarp  kokių galimybių polių jis užima savo poziciją?

Meno Avilys, Vilniaus g. 39, аud. 213-214

15.30 – 18.00 – Seminaras „Kaip nustoti kurti filmą“. Redas Diržys (antimenininkas, Alytus, Vilnius) (lietuvių/rusų kalbomis)

Redas Diržys – lietuvių menininkas ir aktyvistas, politinių sanklodų kritikas, straipsnių ir manifestų, konstatuojančių hierarchinės visuomenės ydas, autorius.

Meno Avilys, Vilniaus g. 39, аud. 213-214

18.15 – 19.45 – Seminaras „Kinas pažodžiui: kino analitiko prabanga ir skurdas“. Maksim Žbankov (kino analitikas, kultūrologas, žurnalistas, Minskas, Baltarusija) (rusų kalba)

Analitika – vaizdo pavertimas žodžiais, interpretacijos proveržis, koncepcijos kūrimas, remiantis kino tekstų ištraukomis. Kino analitiko misija – naujojo Frankenšteino kelias. Autoriaus bei analitiko poreikiai taip pat nesutampa. Kokia prasmė kalbėti apie kiną? Ką (ir kas) kalba mūsų tekstuose? Kuo ypatinga analitiko patirtis amžino partizaninio filmo šalyje? Autoriaus, kuris 15 metų rodė filmus Minsko „Kino klube“ ir kalbėjo apie juos visose įmanomuose medijose, tikslas – išvardinti  problemines zonas ir gyvenimiškas  kino analitikos sritis kaip medijos produktą asmeninėje  išraiškoje.

Žmogaus teisių namai, Latako g. 3

20.00 – 22.00 – Festivalio uždarymas

Programoje:

– Prizininkų apdovanojimas

– Filmo-nugalėtojo peržiūra

– dj Genys

– vj’s Makaura, Egla

Festivalio blogas: http://knopka-vyzova.blogspot.com/

Į seminarus, kino peržiūras bei paskaitas įėjimas laisvas.

Reklama

Žymos: , , , , ,

Vienas atsakymas to “Trumpų vizualinių pasisakymų festivalis”

  1. Vilniuje Trumpų vizualinių pasisakymų festivalis | artnews.lt Says:

    […] https://vienofoto.wordpress.com/2008/11/25/trumpu-vizualiniu-pasisakymu-festivalis/ […]

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: